False-Fronted Corn - The Right Sugpo At The Right Time.

Så bloggar vi om heder

Posted Feb. 24, 2016, 9:09 p.m. By sugpo

Att prata om heder är inte alltid så välkommet då det förknippas med svåra saker - men idag pratar vi om ord som hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem - alla är dom ord som syftar på något positivt som skall upprätthållas och underhållas! Hedersknyffel vilket för mig låter väldigt suspekt syftar egentligen på en hygglig person eller man eller kvinna! Det hade jag ingen aning om innan jag började skriva om detta! Varför inte använda ord som hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem lite oftare?